מהי ריבית בנק ישראל?

מה זה בכלל ריבית בנק ישראל ואיך עלייה שלה תשפיע כמעט על כולנו באופן כזה או אחר?


עבור ההסבר, נתייחס לבנק ישראל כבנק של הבנקים.

הבנקים מלווים ממנו כספים, והוא לווה מהם.

 שיעור הריבית אותו בנק ישראל גובה מהבנקים על הלוואות גבוה משיעור הריבית אותו הוא משלם על פיקדונות הבנקים - נקודת האמצע בין שני השערים הללו היא ריבית בנק ישראל. 

מי שמוסמך לקבוע את ריבית בנק ישראל היא הוועדה המוניטרית בבנק ישראל. הוועדה מתכנסת כ -8 פעמים בשנה ומחליטה אם לעלות, להוריד או להשאיר באותה הרמה את גובה הריבית.

לגובה הריבית ולהחלטה אם לעלות או להוריד אותה השפעות רבות על המשק כגון, צמיחה, מיתון, אבטלה, ערך הכסף ועוד.

אני אגע בהשפעה על נושא האשראי.

אז איך ההעלאה תשפיע עלינו?

בכל משכנתא יש מסלול פריים (רוצים להיזכר מהו פריים? קיים באתר מאמר גם עליו.).

מסלול זה, ורק הוא, מורכב מ-1.5% קבועים + ריבית בנק ישראל. 

עלייה של ריבית בנק ישראל תשפיע במידה כזו או אחרת, תלוי בגובה הריבית ובסכום ההלוואה במסלול, על ההחזר החודשי.

בנוסף, רובן המוחלט של הלוואות העו"ש שהבנקים מציעים לנו מבוססים על ריבית הפריים.

נתנאל ישר - יועץ משכנתאות וכלכלת המשפחה